Zlot Cybowiaków
Dodane przez swietlica dnia Czerwiec 05 2012 11:20:06
30 sierpnia 2008 r. w świetlicy w Cybowie odbył się zlot byłych mieszkańców
Cybowa. Gospodarze spotkania – pan Jan Tomczyk sołtys wsi oraz Rada Sołecka,
powitali serdecznie wszystkich przybyłych gości. W spotkaniu uczestniczył
również ks. proboszcz – B. Czapor. Pomoc w organizacji i przygotowaniu poczęstunku
zawdzięczamy Małgorzacie Tomczyk – pracownikowi świetlicowemu.
Wszystkim zgromadzonym bardzo spodobała się atmosfera spotkania i wnieśli
postulat, aby impreza stała się corocznym wydarzeniem we wsi Cybowo.